KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN - NĂM HỌC: 2012 - 2013 In
Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 15:25

          Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 3                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN SƠN HÀ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           —–—–

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

Năm học: 2012 - 12013

 A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/05/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tập trung thực hiện tốt những yêu cầu cơ bản về công tác chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh, đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

Căn cứ vào hướng dẫn này nhà trường lên kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả giáo viên nhằm từng bước nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên một cách tốt nhất, nhằm nâng cao kỹ năng truyền thụ cho học sinh một cách có hiệu quả nhất. Để từng bước nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong nhà trường hiện nay.

 

B. NỘI DUNG:

                                I.      KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

                    1. Nội dung bồi dưỡng 1

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng, của Thành ủy: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục-Đào tạo 2012-2015; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của BGD&ĐT.

 

TT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

HÌNH THỨC

THỜI GIAN

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

01

Giao tiếp sư phạm

TS: Nguyễn Thị Bích Hồng

Báo cáo, học tập

Sáng

02/08/12

Toàn thể CB-GV-CNV

 

02

Học tập, bồi dưỡng chính trị và An ninh quốc phòng Tháng 8/2012

Báo cáo, học tập

Cả ngày 04/08/12

BGH+CĐ+TT+TP+TPT

 

03

Giáo dục tư tưởng chính trị thông qua các ngày lễ trong tháng

Báo cáo

Theo tiến độ của từng tháng

Toàn thể CB-GV-CNV & HS

 

04

Triển khai các văn bản đạo của Bộ Giáo Dục

Báo cáo

Theo tiến độ của ngành

Toàn thể CB-GV

 

05

Bồi dưỡng chính trị và An ninh quốc phòng cho GV-CNV

Thiếu tá: Hà Đình Hòa

Báo cáo, học tập

Chiều 17/08/12

Toàn thể CB-GV-CNV

 

06

Triển khai nghị quyết của Đảng (Hiến pháp, pháp luật)

Báo cáo, học tập

Thực hiện theo tiến độ

Toàn thể CB-GV-CNV

 

07

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Báo cáo, học tập

Ngày thứ tư tuần đầu mỗi tháng

Toàn thể CB-GV-CNV

 

 

                    2. Nội dung bồi dưỡng 2. (Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ)

                       a. Chuyên đề trường.

 

TT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

HÌNH THỨC

THỜI GIAN

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

01

Học tập các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực

Báo cáo, thảo luận, soạn giảng theo tổ khối.

Sáng 08/08/12

Toàn thể

GV+ GVDK.

 

02

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với cha mẹ học sinh

Báo cáo, học tập

Chiều 16/08/12

Toàn thể CB-GV-CNV

 

03

Bồi dưỡng chính trị và An ninh quốc phòng cho GV-CNV

Thiếu tá: Hà Đình Hòa

Báo cáo, học tập

Chiều 17/08/12

Toàn thể GV-CNV

 

04

Rèn kỹ năng viết lời giải cho bài toán có lời văn ở tiểu học

Báo cáo, học tập

Chiều 28/08/12

Toàn thể CB-GV

 

05

Hướng dẫn thực hiện chuyên đề: “Em tập viết đúng, viết đẹp.”

Báo cáo, học tập

Chiều 30/08/12

Toàn thể CB-GV

 

06

Dạy học tích hợp nội dung: “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.” Phân môn TNXH lớp 2.

Khối lên chuyên đề, học tập

25/10/12

BGH – GV các khối

 

07

Đánh giá hiệu quả dạy học môn Lịch sử - Địa lý – Lớp 4, 5 qua việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn.

Khối lên chuyên đề, học tập

27/12/12

BGH – GV các khối

 

08

Dạy học Khoa học – Lớp 4 theo phương pháp “Bàn tay nặn bột.”

 

Khối lên chuyên đề, học tập

28/02/13

BGH – GV các khối

 

09

Chuyên đề dạy học Toán theo hướng cá thể hóa các hoạt động học tập của học sinh. Phân môn Toán Lớp 3.

Khối lên chuyên đề, học tập

28/02/13

BGH – GV các khối

 

10

Đánh giá hiệu quả dạy học môn TNXH – Lớp 1, 2, 3 & Khoa học – Lớp 4, 5 qua việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn.

 

Khối lên chuyên đề, học tập

28/03/13

BGH – GV các khối

 

 

                      b. Chuyên đề Phòng Giáo Dục.

 

TT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

HÌNH THỨC

THỜI GIAN

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

01

Dạy học tích hợp nội dung: “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.” Phân môn TNXH lớp 2.

Khối lên chuyên đề, học tập

25/10/12

BGH – GV

Khối 1,2,3

 

02

Dạy học Khoa học – Lớp 4,5 theo PP “Bàn tay nặn bột.”

Trường Tiểu học Kỳ Đồng

15/11/12

BGH – GV khối 4,5

 

03

Dạy học Toaùn – Lớp 4,5 theo phương pháp “Bàn tay nặn bột.”

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

24/11/12

BGH – GV khối 4,5

 

04

Đánh giá hiệu quả dạy học môn Lịch sử – Lớp 4 qua việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn.

Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng

06/02/13

BGH – GV khối 4,5

 

05

Đánh giá hiệu quả dạy học môn Lịch sử – Lớp 5 qua việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn.

Trường Tiểu học Phan Đình Phùng

07/02/13

BGH – GV khối 4,5

 

06

Chuyên đề dạy học trẻ hòa nhập môn Học vần Lớp 1.

Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật

28/02/13

BGH – GV các khối

 

07

Tập huấn chuyên đề giáo dục trẻ khuyết tật

Trường Tương Lai

05/03/13

BGH – GV các khối

 

 

                              II.          KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN

Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng.

1. Giáo dục các kỹ năng trong trường học.

                2. Đổi mới phương pháp dạy học của các bộ môn.

3. Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.

                4. Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

                5. Bồi dưỡng quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý và nguồn.

6. Bồi dưỡng quản lý tài chính cho Chủ tài khoản và Kế toán các cơ sở giáo dục.

                7. Bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng.

8. Bồi dưỡng chương trình Giáo dục Pháp luật.

(Theo kế hoạch tự chọn chương trình tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên)

 

                                                                                                                                                         Ngày 02 tháng 08 năm 2012

                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                             Nguyễn Văn Phước

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 15:37